استعدادسنجی در مدارس شهریار با جدیت پیگیری می شود
استعدادسنجی در مدارس شهریار با جدیت پیگیری می شود

گروه ورزش شهریاریها :  احمد عبدلوند رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان شهریار با اشاره به استعدادهای متنوع و متکثر این شهرستان در عرصه های ورزشی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ورزشی جوانان و نوجوانان شهریاری، استعداد سنجی در مدارس این شهرستان با جدیت پیگیری می شود. وی افزود: برای […]

1758947

گروه ورزش شهریاریها :  احمد عبدلوند رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان شهریار با اشاره به استعدادهای متنوع و متکثر این شهرستان در عرصه های ورزشی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه ورزشی جوانان و نوجوانان شهریاری، استعداد سنجی در مدارس این شهرستان با جدیت پیگیری می شود.

وی افزود: برای تحقق هر چه مطلوب تر اهداف ترسیم شده نیازمند به ارتقا زیرساخت ها و امکانات مناسب هستیم و در واقع امر توسعه ورزش و قهرمان پروری بدون تامین الزامات فیزیکی و تجهیزاتی متناسب از دوام و قوام خوبی برخوردار نخواهد بود.

عبدلوند عنوان کرد: در سنوات گذشته  همکاری های سازنده و موثری از سوی شهرداران شهریار انجام شده که بدون کمک و پشتیبانی مدیریت شهری شهریار، حصول موفقیت های چشمگیر کنونی امکان پذیر نبود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار گفت:با تکیه صرف و مطلق به اعتبارات دولتی نمی توانیم به توفیقات قابل توجهی نائل شویم و با وحدت و وفاق جمعی در شهرستان روند موفقیت ها با سرعت و شتاب هر چه بیشتری استمرار می یابد.

عبدلوند افزود:کسب رتبه های قهرمانی در عرصه های بین المللی از سوی ورزشکاران شهریاری، موید این موضوع است که مسیر بخوبی طی شده  و با تقویت بنیه مالی و سخت افزاری بطور یقین مدال آوری این منطقه بیش از پیش افزایش می یابد.

وی گفت: قهرمانان شهرستان شهریار نیز با مساعدت هر چه بیشتر مسئولان، انگیزه مضاعفی پیدا می کنند و این امر در درخشش هر چه بیشتر این منطقه در عرصه های جهانی و بین المللی بسیار تاثیرگذار است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار یادآور شد: نقش ورزش در افزایش نشاط و سر زندگی جامعه برهیچکس پوشیده نیست و هر آنچه در این حوزه اعتبارات و امکانات تزریق شود، بطور یقین پویایی و بالندگی جامعه نیز ارتقا می یابد و ما نیز در حد توان و امکانات موجود برای تحقق اهداف ترسیم شده نهایت تلاش خویش رابه کارخواهیم گرفت.