شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان اعلام کرد: از نخستین چاه حفرشده در دریای خزر در شبانه‌روز 168 هزار مترمکعب گاز استخراج می‌شود.

شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان اعلام کرد: از نخستین چاه حفرشده در دریای خزر در شبانه‌روز 168 هزار مترمکعب گاز استخراج می‌شود.