شرکت‌ها فعال در آمریکای شمالی در 9 ماهه اول سال جاری میلادی رکورد تعداد ربات‌های استخدامی را زدند.

شرکت‌ها فعال در آمریکای شمالی در 9 ماهه اول سال جاری میلادی رکورد تعداد ربات‌های استخدامی را زدند.