بهرام رادان که یکی از جنجالی ترین و پر طرفدارترین بازیگران ایرانی می باشد در مراسم خاکسپاری پدرش متفاوت شرکت کرد .

بهرام رادان که یکی از جنجالی ترین و پر طرفدارترین بازیگران ایرانی می باشد در مراسم خاکسپاری پدرش متفاوت شرکت کرد .