استان تهران بیشترین تعداد داوران بین المللی تکواندو را دارد
استان تهران بیشترین تعداد داوران بین المللی تکواندو را دارد

گروه ورزش شهریاریها : جمشید سهرابی یکی از دلایل موفقیت هیات تکواندو استان تهران را حضور داوران بین المللی تکواندو ذکر کرد و گفت: حضور داوران بین المللی سبب شده تکواندوکاران تهرانی در شرایط خوبی قرار بگیرند. سهرابی درباره حضور داوران استان تهران دراین دوره افزود: بعد از فراخوانی که از سوی هیات تکواندو تهران […]

_20100821_1806462375گروه ورزش شهریاریها : جمشید سهرابی یکی از دلایل موفقیت هیات تکواندو استان تهران را حضور داوران بین المللی تکواندو ذکر کرد و گفت: حضور داوران بین المللی سبب شده تکواندوکاران تهرانی در شرایط خوبی قرار بگیرند.

سهرابی درباره حضور داوران استان تهران دراین دوره افزود: بعد از فراخوانی که از سوی هیات تکواندو تهران انجام شد، بیش از 300 نفر از داوران از طریق سایت ثبت نام کردند. این 300 نفر همچنین در 2 بخش بانوان و مردان در کلاس های هماهنگی که به صورت مجزا برگزار شد، شرکت کردند.

داور بین المللی درجه یک کشورمان در ادامه درباره گردهمایی هماهنگی داوران کیوروگی برگزار شد، گفت: گردهمایی هماهنگی سالانه داوران کیوروگی در 2 بخش بانوان و مردان 19 و 20 اردیبهشت جاری با حضور 315 قضاوت کننده درخانه تکواندو پایتخت برگزار شد.