معاون سازمان امور عشایر کشور گفت: استان‌هایی مانند خراسان‌جنوبی که به دلیل خشکسالی‌های متداوم بیشتر چشمه‌ها و قنوات آن آسیب دیده و عشایر برای تامین آب مورد نیاز خود و دامشان در آنجا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در اولویت اجرای پروژه‌های آبرس…

معاون سازمان امور عشایر کشور گفت: استان‌هایی مانند خراسان‌جنوبی که به دلیل خشکسالی‌های متداوم بیشتر چشمه‌ها و قنوات آن آسیب دیده و عشایر برای تامین آب مورد نیاز خود و دامشان در آنجا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، در اولویت اجرای پروژه‌های آبرسانی پایدار سازمان امور عشایر ایران قرار دارند.