استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۴۷ هزار نفر برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارت و بازرسی این استان فعالیت خواهند داشت….

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: ۴۷ هزار نفر برای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اجرایی، نظارت و بازرسی این استان فعالیت خواهند داشت.