استاندار خوزستان با بیان اینکه در روزهای اخیر موارد ابتلاء به کرونا در سطح استان روبه کاهش رفته است، گفت: عدم رعایت دستور العمل‌های بهداشتی و برگزاری تجمعات ممکن است دوباره روند ابتلاء به کرونا در استان را صعودی کند….

استاندار خوزستان با بیان اینکه در روزهای اخیر موارد ابتلاء به کرونا در سطح استان روبه کاهش رفته است، گفت: عدم رعایت دستور العمل‌های بهداشتی و برگزاری تجمعات ممکن است دوباره روند ابتلاء به کرونا در استان را صعودی کند.