استاندار تهران در اتاق عمل / آخرین وضعیت جسمی مرتضی تمدن
استاندار تهران در اتاق عمل / آخرین وضعیت جسمی مرتضی تمدن

شهریاریها : استاندار تهران به دلیل شکستگی دست راهی اتاق عمل جراحی شد. مرتضی تمدن در حاشیه برنامه های بازدید خود از طرح های در حال اجرای پایتخت دچار حادثه شکستگی دست شد. بعد از این حادثه او را به بیمارستان پارسیان منتقل کردند و پزشکان تشخیص دادند مچ دست استاندار شکسته و نیاز به […]

A0879084شهریاریها : استاندار تهران به دلیل شکستگی دست راهی اتاق عمل جراحی شد.

مرتضی تمدن در حاشیه برنامه های بازدید خود از طرح های در حال اجرای پایتخت دچار حادثه شکستگی دست شد. بعد از این حادثه او را به بیمارستان پارسیان منتقل کردند و پزشکان تشخیص دادند مچ دست استاندار شکسته و نیاز به عمل جراحی دارد.

بر اساس این گزارش هم اکنون عمل با موفقیت به پایان رسیده و به اصرار استاندار وی را مرخص کردند.