استاندار ایلام با بیان اینکه از اوایل تیرماه روند ابتلاء به کرونا در استان افزایش نسبی را تجربه کرده است، گفت: در ۱۰ روز اخیر وضعیت ابتلاء به کرونا روند کاهشی یافته است….

استاندار ایلام با بیان اینکه از اوایل تیرماه روند ابتلاء به کرونا در استان افزایش نسبی را تجربه کرده است، گفت: در ۱۰ روز اخیر وضعیت ابتلاء به کرونا روند کاهشی یافته است.