مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۴ هزار و ۱۰۴ کلاس درس استان در سال جاری به وسایل سرمایشی و گرمایشی استاندارد تجهیز می شوند….

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۴ هزار و ۱۰۴ کلاس درس استان در سال جاری به وسایل سرمایشی و گرمایشی استاندارد تجهیز می شوند.