به دلایل بسیاری، سفر به استانبول، دبی و ایروان نسبت به دیگر شهرهای خارجی، در میان ایرانیان محبوب‌تر است.

به دلایل بسیاری، سفر به استانبول، دبی و ایروان نسبت به دیگر شهرهای خارجی، در میان ایرانیان محبوب‌تر است.