رقابت‌های لالیگا اسپانیا با انجام دربی سویا از سر گرفته خواهد شد.

رقابت‌های لالیگا اسپانیا با انجام دربی سویا از سر گرفته خواهد شد.