به تازگی استارتاپ«اسپو» با تمرکز بر روی فناوری هوش مصنوعی توانسته است ارزیابی اسپرم را به صورت خانگی و بر روی تلفن های هوشمند اجرایی نماید. فرایندی که به غربالگری ناباروری در مردان، تشخیص سریع تر این موضوع و کاهش هزینه های نظام سلامت کمک زیادی می‌کند….

به تازگی استارتاپ«اسپو» با تمرکز بر روی فناوری هوش مصنوعی توانسته است ارزیابی اسپرم را به صورت خانگی و بر روی تلفن های هوشمند اجرایی نماید. فرایندی که به غربالگری ناباروری در مردان، تشخیص سریع تر این موضوع و کاهش هزینه های نظام سلامت کمک زیادی می‌کند.