اسامی مرحله چندبرابر ظرفیت هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۸ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

اسامی مرحله چندبرابر ظرفیت هفتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۸ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.