تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور اسامی 10 نفر اول آزمون سراسری 1401 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و پنج نفر اول در گروه های هنر و زبان های خارجی را منتشر کرد….

تهران- ایرنا- سازمان سنجش آموزش کشور اسامی 10 نفر اول آزمون سراسری 1401 در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و پنج نفر اول در گروه های هنر و زبان های خارجی را منتشر کرد.