قرعه کشی طرح فروش فوق العاده شهریور‌ماه سایپا انجام شد و اسامی برندگان آن امروز و پس از تائید نهاد‌های نظارتی اعلام شد.

قرعه کشی طرح فروش فوق العاده شهریور‌ماه سایپا انجام شد و اسامی برندگان آن امروز و پس از تائید نهاد‌های نظارتی اعلام شد.