شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها از جمله بازدید از باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان را تحت الشعاع قرار داد؛ به طوری که در چند ماه گذشته نبود بازدیدکننده و کاهش قابل توجه درآمد فعالان این بخش، باعث ایجاد مشکلات متعدد و ورشکستگی برخی از این مراک…

شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب و کار‌ها از جمله بازدید از باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان را تحت الشعاع قرار داد؛ به طوری که در چند ماه گذشته نبود بازدیدکننده و کاهش قابل توجه درآمد فعالان این بخش، باعث ایجاد مشکلات متعدد و ورشکستگی برخی از این مراکز شد.