مدافع فرانسوی چند فصل اخیر سویا پس از امضای قراردادش با بارسلونا از پیوستن به تیم تحت‌هدایت ژاوی ابراز رضایت کرد.

مدافع فرانسوی چند فصل اخیر سویا پس از امضای قراردادش با بارسلونا از پیوستن به تیم تحت‌هدایت ژاوی ابراز رضایت کرد.