اگرچه به‌طورکلی ویروس کرونا افراد سال‌خورده را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، عواملی وجود دارد که موجب می‌شود افراد جوان درمعرض خطر ابتلا به موارد شدید کووید ۱۹ قرار گیرند.

از هر سه بزرگ‌سال، یک نفر درمعرض خطر ابتلا به عفونت شدید ویروس کرونا است

اگرچه به‌طورکلی ویروس کرونا افراد سال‌خورده را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، عواملی وجود دارد که موجب می‌شود افراد جوان درمعرض خطر ابتلا به موارد شدید کووید ۱۹ قرار گیرند.