هافبک ملی پوش فوتبال کشورمان گفت: خداراشکر می‌کنم که بالاخره بعد از چندسال مزد زحمات خود را گرفتیم.

هافبک ملی پوش فوتبال کشورمان گفت: خداراشکر می‌کنم که بالاخره بعد از چندسال مزد زحمات خود را گرفتیم.