اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی: دود شکست جریان حاکم به چشم همه مردم و جریان‌های سیاسی می‌رود. اصلاحات آرزو دارد و دعا می‌کند که این جریان بتواند مشکلات مردم را حل کند اما اگر موفق نشود مردم و کسانی که به رئیس جمهور و این مجلس رای د…

اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی: دود شکست جریان حاکم به چشم همه مردم و جریان‌های سیاسی می‌رود. اصلاحات آرزو دارد و دعا می‌کند که این جریان بتواند مشکلات مردم را حل کند اما اگر موفق نشود مردم و کسانی که به رئیس جمهور و این مجلس رای دادند سرخورده شده و اعتمادشان به کل حاکمیت سلب می‌شود و باز گرداندن این اعتماد ساده نیست. اگر  اصولگرایان از فرصتی که به یمن رد صلاحیت‌ها رقیب به دست آورده‌اند، نتوانند استفاده کرده و مشکلات مردم را حل کنند، مردم از آنها رویگردان شده و به سمت رقیب‌شان می‌روند.