مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: در راستای احداث ایستگاه خط سه قطار شهری در میدان شهدا و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه سازه های قدیمی و غیر مقاوم خیابان شیرازی مقاوم و سبک سازی می شوند….

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد گفت: در راستای احداث ایستگاه خط سه قطار شهری در میدان شهدا و جلوگیری از بروز هرگونه حادثه سازه های قدیمی و غیر مقاوم خیابان شیرازی مقاوم و سبک سازی می شوند.