از فردوسی پور تا میثاقی را می‌توان نماد یک زوال نامید؟ آیا کم مخاطب شدن برنامه‌های صدا و سیما به سیاست گذاری‌های چند سال اخیر ارتباط دارد؟ انصاف ورزشی: از عطاران تا سریال‌های مصنوعی با کارگردانان و بازیگران ناشناخته و ناکارآمد، از طنزهای مهران مدیری تا…

از فردوسی پور تا میثاقی را می‌توان نماد یک زوال نامید؟ آیا کم مخاطب شدن برنامه‌های صدا و سیما به سیاست گذاری‌های چند سال اخیر ارتباط دارد؟ انصاف ورزشی: از عطاران تا سریال‌های مصنوعی با کارگردانان و بازیگران ناشناخته و ناکارآمد، از طنزهای مهران مدیری تا طنزهای آپارتمانی بی‌معنای این روزها و از عادل تا میثاقی آیا صدا و سیما افت کرده است یا نه ورود انواع شبکه‌های خانگی و همچنین فضای مجازی باعث کم‌شدن مخاطبین صدا و سیماست؟