در نشست پایانی سال سمن‌های محیط زیستی استان بر بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان این رشته برای انجام پروژه‌ها و تدریس دروس مربوطه تاکید شد.

در نشست پایانی سال سمن‌های محیط زیستی استان بر بهره‌گیری از فارغ‌التحصیلان این رشته برای انجام پروژه‌ها و تدریس دروس مربوطه تاکید شد.