از سوی بهزاد کاویانی؛ انتصابات جدید در هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار
از سوی بهزاد کاویانی؛ انتصابات جدید در هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار
بهزاد کاویانی ما با حضور در محل اداره ورزش و جوانان طی احکام جداگانه نایب رییس ،دبیر و مسئولین کمیته های همگانی هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار را منصوب کرد

به گزارش شهریاریها ، طی احکامی از سوی بهزاد کاویانی رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان شهریار سرکارخانم پروین حیدری بعنوان نایب رئیس ،مصطفی احمدی بعنوان دبیر و ناصر درخشان بعنوان مسئول کمیته همگانی این هیات منصوب شدند.

این جلسه که با حضور علیرضا صیفوری رئیس ،اسفندیار محمودی معاونت فرهنگی و امور جوانان، هزارخانی معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار برگزار شد بهزاد کاویانی با ارائه گزارشی از عملکرد و تشریح برنامه های آینده این هیات برای مسئولین جدید هیات آرزوی موفقیت در انجام امور محوله را کرد.

بنابراین گزارش در این احکام آمده است خدمت به عرصه ورزش از جمله توفیقات الهی است که خداوند تبارک و تعالی انجام آن را در زمره اعمال برتر و نیکو قرار داده است.

بی شک زحمات و تلاش شبانه روزی شما در امور مربوط به هیات دوچرخه سواری در خور تقدیر و تشکر می باشد.