ایلنا: وزیر خارجه آمریکا‌ از ازسرگیری فعالیت سفارت کشورش در کی‌یف خبر داد.

ایلنا: وزیر خارجه آمریکا‌ از ازسرگیری فعالیت سفارت کشورش در کی‌یف خبر داد.