تیم فوتبال پرسپولیس امروز (دوشنبه) پس از یک روز استراحت، تمرینات خود را از سرگرفت.

تیم فوتبال پرسپولیس امروز (دوشنبه) پس از یک روز استراحت، تمرینات خود را از سرگرفت.