باشگاه پیکان از داور بازی با سپاهان در هفته بیست و نهم لیگ برتر ایران شکایت کرد.

باشگاه پیکان از داور بازی با سپاهان در هفته بیست و نهم لیگ برتر ایران شکایت کرد.