از داعش و سیل تا کرونا (فیلم)

گوشه‌ای از تلاش‌های گروه‌های جهادی و بسیجی برای پاکسازی مکان‌های عمومی.

گوشه‌ای از تلاش‌های گروه‌های جهادی و بسیجی برای پاکسازی مکان‌های عمومی.