جرارد پیکه، مدافع باتجربه بارسلونا، به مدیران این باشگاه پیشنهاد کرده بود که این فصل را بدون دریافت دستمزد بازی کند.

جرارد پیکه، مدافع باتجربه بارسلونا، به مدیران این باشگاه پیشنهاد کرده بود که این فصل را بدون دریافت دستمزد بازی کند.