سپاهان و فولاد دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بعداز اخراج استقلال و پرسپولیس هستند اما آیا این دو تیم از کارخانجات دولتی ارتزاق نمی‌کنند؟ کنایه امروز ساکت مدیرعامل سپاهان به کمک دولت به سرخابی‌ها جنجال برانگیز شده….

سپاهان و فولاد دو نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا بعداز اخراج استقلال و پرسپولیس هستند اما آیا این دو تیم از کارخانجات دولتی ارتزاق نمی‌کنند؟ کنایه امروز ساکت مدیرعامل سپاهان به کمک دولت به سرخابی‌ها جنجال برانگیز شده.