از ۵۰ رایج‌ترین گذرواژه، ۴۹ موردشان زیر یک ثانیه از طریق ابزار‌های ساده‌ای که به طور رایج در فروم‌های تبه‌کاران یافته می‌شوند و غالباٌ رایگان یا بسیار ارزان هستند قابل کرک هستند….

از ۵۰ رایج‌ترین گذرواژه، ۴۹ موردشان زیر یک ثانیه از طریق ابزار‌های ساده‌ای که به طور رایج در فروم‌های تبه‌کاران یافته می‌شوند و غالباٌ رایگان یا بسیار ارزان هستند قابل کرک هستند.