ارومیه- ایرنا- شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی با افزایش تقاضا برای خرید برخی اقلام ورزشی که استفاده از آنها به جای کمتری نیاز دارد، همراه شد؛ البته این افزایش تقاضا طی روزهای فعالیت بازار که در برخی از موارد قیمت این اقلام را تا د…

ارومیه- ایرنا- شیوع ویروس کرونا و تعطیلی باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی با افزایش تقاضا برای خرید برخی اقلام ورزشی که استفاده از آنها به جای کمتری نیاز دارد، همراه شد؛ البته این افزایش تقاضا طی روزهای فعالیت بازار که در برخی از موارد قیمت این اقلام را تا دوبرابر افزایش داد، الزاما به افزایش تحرک و ورزش در خانه منجر نمی‌شود.