سرمربی تیم فوتبال التعاون عربستان با بیان اینکه تیم پرسپولیس برای هر تیمی در آسیا حریف سختی است، گفت: به دنبال جبران شکست بازی نخست هستیم.

سرمربی تیم فوتبال التعاون عربستان با بیان اینکه تیم پرسپولیس برای هر تیمی در آسیا حریف سختی است، گفت: به دنبال جبران شکست بازی نخست هستیم.