تمام تیم‌های حاضر در جام جهانی باید پنج روز پیش از نخستین بازی خود کمپ‌شان را در کشور میزبان برپا کنند و از همین رو تیم ملی برای جام جهانی، به جای کیش راهی قطر خواهد شد….

تمام تیم‌های حاضر در جام جهانی باید پنج روز پیش از نخستین بازی خود کمپ‌شان را در کشور میزبان برپا کنند و از همین رو تیم ملی برای جام جهانی، به جای کیش راهی قطر خواهد شد.