شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات 747 واحد نسبت به روز گذشته بالا آمد و در رقم 466 هزار و 95 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 102 واحد رشد کرد و به رقم 22 هزار و 768 واحد رسید….

شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات 747 واحد نسبت به روز گذشته بالا آمد و در رقم 466 هزار و 95 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس 102 واحد رشد کرد و به رقم 22 هزار و 768 واحد رسید.