از ۲۵ آوریل، مخالفان اعتراضاتی را در اقصی نقاط ارمنستان برگزار می‌کنند. مخالفان دولت نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان می‌گویند که سیاست‌ مسئولان برای ارمنستان و قره‌باغ نابودکننده است…

از ۲۵ آوریل، مخالفان اعتراضاتی را در اقصی نقاط ارمنستان برگزار می‌کنند. مخالفان دولت نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان می‌گویند که سیاست‌ مسئولان برای ارمنستان و قره‌باغ نابودکننده است