امیر قلعه‌نویی که مربی زیرکی است، امشب چهره و عیار واقعی تیم خود را فهمید. او در نیمه دوم مقابل سرمربی ازبکستان بازنده محض بود و تعویض هایش هم ورق را برنگرداند. تیم ملی بعداز ۹ برد، در اولین آزمون جدی رسمی متوقف شد…

امیر قلعه‌نویی که مربی زیرکی است، امشب چهره و عیار واقعی تیم خود را فهمید. او در نیمه دوم مقابل سرمربی ازبکستان بازنده محض بود و تعویض هایش هم ورق را برنگرداند. تیم ملی بعداز ۹ برد، در اولین آزمون جدی رسمی متوقف شد