ارکستر سمفونیک تهران به رهبری "نصیر حیدریان" در شب چهارم سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار شد .

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری "نصیر حیدریان" در شب چهارم سی و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار شد .