شهریاریها : پیرو همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری تهران، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۴۰ پیامک «هشدار مکان محور» به شهروندان تهرانی ارسال شد. به گزارش ایسنا، شهردار تهران روز گذشته در توئیتی از همکاری مشترک مدیریت شهری پایتخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فعالیت سیستم هشدار مکان محور […]

ارسال ۵۵۶ هزار پیامک «هشدار مکان محور» به شهروندان تهرانی

شهریاریها : پیرو همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری تهران، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۴۰ پیامک «هشدار مکان محور» به شهروندان تهرانی ارسال شد.

به گزارش ایسنا، شهردار تهران روز گذشته در توئیتی از همکاری مشترک مدیریت شهری پایتخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر فعالیت سیستم هشدار مکان محور در شرایط بحران و براساس شدت حساسیت هر موقعیت و به دنبال آن، ارسال پیام و هشدار خاص برای کاربران مستقر در آن منطقه خبر داد. 

براین اساس، وزارت ارتباطات روز گذشته با ارسال ۵۵۶ هزار و ۴۴۶ پیامک، به شهروندان تهرانی حاضر در مناطق مختلف در خصوص وقوع احتمالی سیل در پایتخت هشدار داد. 

به گزارش شهرنوشت، در همین رابطه، روز گذشته ۱۳۶ هزار و ۴۱۹ پیامک به ساکنان محدوده دربند، ۹۲ هزار و ۲۸ پیامک به ساکنان حصارک، ۱۱ هزار و ۵۶۱ پیامک به ساکنان محدوده چیتگر، ۹۱ هزار و ۸۶۲ پیامک به ساکنان فرحزاد، ۱۱ هزار و ۲۳ پیامک به ساکنان محله مقصودبیک، ۶۵ هزار و ۲۶ پیامک به ساکنان محدوده کن، ۱۸ هزار و ۷۴۵ پیامک به شهروندان مستقر در گلابدره و ۱۲۹ هزار و ۷۷۶ پیامک به ساکنان محدوده منوچهری ارسال شد.