در ادامه روند ارسال کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته (دوشنبه) 5 دستگاه کامیون شامل مواد غذایی و البسه زمستانی در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات به مسئولین طالبان تحویل داده شد….

در ادامه روند ارسال کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته (دوشنبه) 5 دستگاه کامیون شامل مواد غذایی و البسه زمستانی در نقطه صفر مرزی خراسان رضوی و هرات به مسئولین طالبان تحویل داده شد.