25 شهریور سال گذشته بود که شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال به نقل از رویترز نوشت که ‌۲۰ عدد تانکر سوخت ایران در میان تبلیغات بسیار گسترده حزب‌ا… وارد لبنان شد؛ رانندگان کامیون‌ها در طول مسیر بوق می‌زدند و حامیان این گروه در مسیر این کامیون‌ها شعارهایی د…

25 شهریور سال گذشته بود که شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال به نقل از رویترز نوشت که ‌۲۰ عدد تانکر سوخت ایران در میان تبلیغات بسیار گسترده حزب‌ا... وارد لبنان شد؛ رانندگان کامیون‌ها در طول مسیر بوق می‌زدند و حامیان این گروه در مسیر این کامیون‌ها شعارهایی در حمایت از جمهوری اسلامی، بشار اسد و سیدحسن نصرا... سر دادند.