معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با هدف کمک به حل و فصل چالش‌ها و مشکلات اساسی اقتصادی دراستان‌های سراسر کشور، آخرین گزارش مربوط به وضعیت اقتصادی استان‌ها، برای استحضار رئیس‌جمهوری کشور ارسال می‌شود.بابک دین‌پرست افزود: معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر …

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: با هدف کمک به حل و فصل چالش‌ها و مشکلات اساسی اقتصادی دراستان‌های سراسر کشور، آخرین گزارش مربوط به وضعیت اقتصادی استان‌ها، برای استحضار رئیس‌جمهوری کشور ارسال می‌شود.بابک دین‌پرست افزود: معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور با هدف حل سریع و به موقع مشکلات اقتصادی استان موظف به شناسایی و اعلام سه مشکل اصلی اقتصادی استان شده‌اند.