با توقف رشد قیمت دلار در معاملات بازار ارز، قیمت سکه امامی راه صعودی را ادامه نداد و از مقاومت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عقب نشینی کرد.

با توقف رشد قیمت دلار در معاملات بازار ارز، قیمت سکه امامی راه صعودی را ادامه نداد و از مقاومت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عقب نشینی کرد.