در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق در یک جهش 173 درصدی به 23 هزار و 633 میلیارد تومان رسید.

در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق در یک جهش 173 درصدی به 23 هزار و 633 میلیارد تومان رسید.