تیم ملی امید ژیمناستیک ایران خود را برای مسابقات مرسین ترکیه آماده می‌کند و قرار است در مسابقات جهانی آتی از بین اعضای همین تیم ملی امید برگزیده و استفاده شود….

تیم ملی امید ژیمناستیک ایران خود را برای مسابقات مرسین ترکیه آماده می‌کند و قرار است در مسابقات جهانی آتی از بین اعضای همین تیم ملی امید برگزیده و استفاده شود.