رؤسای جمهور ترکیه و الجزایر امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در الجزیره بر لزوم محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران قدس در غزه تأکید کردند.

رؤسای جمهور ترکیه و الجزایر امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در الجزیره بر لزوم محکوم کردن جنایت‌های اشغالگران قدس در غزه تأکید کردند.