رئیس جمهور ترکیه دوشنبه شب به وقت تهران بار دیگر مخالفت خود را با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو اعلام کرد.

رئیس جمهور ترکیه دوشنبه شب به وقت تهران بار دیگر مخالفت خود را با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو اعلام کرد.