مردم ترکیه امروز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ برای انتخاب رئیس جمهور آینده این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند.

مردم ترکیه امروز از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ برای انتخاب رئیس جمهور آینده این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند.